Szkolenie dwudniowe: Treasury management i cash management | Grzegorz Michalski

Treasury management i cash management
dr hab. Grzegorz Michalski prof. UE,
tel. 791214963

Szkolenie dwudniowe:
pierwszy dzień od 10.00 do 15.00
drugi dzień od 9.00 do 14.00

1. Finansowanie przedsiębiorstwa
Pasywa a kapitał – struktura kapitału, dźwignia finansowa, koszt kapitału – wprowadzenie
Źródła kapitału obcego – obce finansowanie zewnętrzne
Źródła kapitału własnego – własne finansowanie zewnętrzne, własne finansowanie wewnętrzne

2. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
Przedsiębiorstwo, jako źródło wolnych przepływów gotówki, siedem zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych
Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem, unikanie ryzyka, poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

3. Zarządzanie kapitałem pracującym // kapitałem obrotowym i/a płynność finansowa organizacji
Kapitał pracujący a zapotrzebowanie na kapital pracujący, kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Zarządzanie zapasami i wpływ zarządzania zapasami na wartość przedsiębiorstwa, model EOQ, VBEOQ, POQ, VBPOQ
Zarządzanie należnościami i wpływ zarządzania należnościami na wartość przedsiębiorstwa, analiza przyrostowa decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego
Zarządzanie zobowiązaniami nie będącymi kapitałem.
Cykl konwersji gotówki i jego wpływ na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.
Prognozowanie przepływów gotówkowych, prognozowanie poziomów gotówkowych z użyciem modeli: Millera – Orra, Stone’a, Beranka, Baumola-Allaisa-Tobina.

4. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych
czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić (leasing operacyjny czy leasing finansowy)?
jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu

5. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

6. Zakończenie szkolenia

pierwszy dzień od 10.00 do 15.00
drugi dzień od 9.00 do 14.00